На цій сторінці викладено порядок оформлення документів для направлення на навчання/мовне або наукове стажування/стажування за кордон.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Відділ академічної мобільності оформлює лише наказ про направлення; оформлення індивідуального навчального плану чи академічної відпустки є наступним етапом і відбувається на рівні факультету студентом.

 • Процес оформлення наказу про направлення на навчання/стажування триває щонайменше 5 робочих днів.
 • Оформлення індивідуального навчального плану (або академічної відпустки) відбувається після отримання деканатом копії наказу на Ваше направлення на навчання/стажування.

Просимо Вас подавати документи для оформлення на всіх етапах з розрахунком щонайменше на 10 робочих днів.  Всі документи обов’язково мають бути оформлені до Вашого від’їзду.

Увага! Щодо оформлення мобільності, ініційованої здобувачами вищої освіти, до університетів, які не є партнерами КПІ ім. Ігоря Сікорського – ознайомтеся з новим порядком оформлення ініціативної мобільності.

Також у зв’язку з воєнним станом зверніть увагу на зміни документального супроводу академічної мобільності під час дії правового режиму воєнного стану !

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

ПРИКЛАДИ ЗАЯВ

Заява пишеться від руки, синьою ручкою!

Форма заяви взята з нового положення про академічну мобільність від 22.06.2020 – приклад заяви 

Процедура оформлення ІНП з нового положення про академічну мобільність від 22.06.2020

 • Договір про навчання здобувачів першого та другого рівня вищої освіти за програмою академічної мобільності та ІНПприклад
 • Договір про навчання здобувачів першого та другого рівня вищої освіти за програмою академічної мобільності у випадку оформлення АВ – приклад
 • ІНП для здобувача третього рівня вищої освітиприклад
 • Договір про навчання, стажування аспірантів та НПП за програмою академічної мобільностіприклад

Зверніть, будь ласка, увагу на назву університету:

Повна назва – Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.
Скорочена назва – КПІ ім. Ігоря Сікорського.

У заяві слід вказувати повну офіційну назви країни направлення. Перелік країн можна знайти у файлі – ПЕРЕЛІК КРАЇН

Звітність по завершенню участі за програмою академічної мобільності

Шановні студенти та викладачі КПІ ім. Ігоря Сікорського, які беруть участь у програмах академічної мобільності! Будь ласка, зверніть увагу, задля визнання результатів Вашої мобільності, по завершенню потрібно обов’язково звітувати перед Відділом академічної мобільності.

УВАГА! Якщо студент виїхав на навчання за кордон та приїхав у терміни, що відрізняються від тих, які зазначені у наказі про направлення, йому необхідно додатково принести заяву на зміну дат до Відділу академічної мобільності. У разі зміни дат через подовження або скорочення термінів семестру у приймаючому закладі, необхідно також додати документ, що підтверджує такі зміни.

Приклад написання заяви на зміну дат – ЗАЯВА.


Порядок звітності студентів

Після повернення з навчання, стажування в компанії, або мовного/наукового стажування, студенти мають обов’язково надати до Відділу академічної мобільності наступні документи:

 • Копію документу, що засвідчує результати проходження студентом навчання/стажування (сертифікат, диплом, Transcript of Records);
 • Звіт (приклад);
 • Відгук (приклад);
 • Посадкові талони/квитки або копію закордонного паспорта з ідентифікаційною сторінкою та сторінками з відмітками про перетин кордону на ті дати, які були вказані у заяві про направлення (дата виїзду та в’їзду в Україну).

Для студентів, які навчалися у рамках програми “Erasmus+”, додатково до попередніх двох пунктів, необхідно також надати:

 • Learning Agreement, який повинен бути повністю заповнений та підписаний:

Before the mobility – підписаний студентом та координатором з академічної мобільності  на відповідному факультеті/інституті у КПІ ім. Ігоря Сікорського та приймаючим університетом;

During the mobility – якщо відбулися зміни курсів, дана частина документу також повинна бути підписана трьома сторонами (студентом, координатором з академічної мобільності на факультеті/інституті у КПІ ім. Ігоря Сікорського та приймаючим університетом);

After the mobility – дана частина заповнюється та підписується координатором з академічної мобільності на відповідному факультеті/інституті у КПІ ім. Ігоря Сікорського. Окрім підпису, повинна бути вказана інформація про координатора з академічної мобільності (прізвище та ініціали, посада). В таблицю вносяться кредитні модулі, які перезараховані відповідно до частини Before the mobility та Transcript of Records (який також потрібно додати до пакету документів).


Порядок звітності науково-педагогічних працівників та працівників

Шановні викладачі та працівники КПІ ім. Ігоря Сікорського, що взяли участь у програмі “Erasmus+”! Відділ академічної мобільності звітує перед закордонними партнерами та Національним Erasmus+ офісом в Україні щодо визнання результатів мобільностей. Наполегливо просимо після завершення періоду мобільності за кордоном (викладання чи стажування) надати до Відділу академічної мобільності наступні документи:

 • Сертифікат участі (Certificate of Attendance);
 • Staff Mobility Agreement з підписом уповноваженої особи приймаючого закладу;
 • Звіт (приклад).