На цій сторінці викладено порядок оформлення документів для направлення на навчання/мовне або наукове стажування/стажування за кордон.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Процес оформлення наказу про направлення на навчання/стажування триває щонайменше 5 робочих днів. Оформлення індивідуального навчального плану (або академічної відпустки) відбувається після отримання деканатом копії наказу на Ваше направлення на навчання/стажування. Просимо Вас подавати документи для оформлення на всіх етапах з розрахунком щонайменше на 10 робочих днів. Відділ академічної мобільності оформлює лише наказ про направлення; оформлення індивідуального навчального плану чи академічної відпустки є наступним етапом і відбувається на рівні факультету студентом. Всі документи обов’язково мають бути оформлені до Вашого від’їзду.

Увага! Щодо оформлення мобільності, ініційованої здобувачами вищої
освіти, до університетів, які не є партнерами КПІ ім. Ігоря Сікорського – ознайомтеся з новим порядком оформлення ініціативної мобільності.

Також у зв’язку з воєнним станом зверніть увагу на зміни документального супроводу академічної мобільності під час дії правового режиму воєнного стану !

Приклади документів:

 • Заява пишеться від руки, синьою ручкою! 

 • Форма заяви взята з нового положення про академічну мобільність від 22.06.2020 .

  • Приклад заяви з нового положення про академічну мобільність від 22.06.2020 . 
 • Договір про навчання здобувачів першого та другого рівня вищої освіти за програмою академічної мобільності та ІНПприклад

 • Договір про навчання здобувачів першого та другого рівня вищої освіти за програмою академічної мобільності (у випадку оформлення АВ)приклад

 • Договір про навчання, стажування аспірантів та НПП за програмою академічної мобільностіприклад

 • ІНП для здобувача третього рівня вищої освітиприклад

Зверніть, будь ласка, увагу на назву університету:

Повна назва – Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.
Скорочена назва – КПІ ім. Ігоря Сікорського.

У заяві слід вказувати повну офіційну назви країни направлення. Перелік країн можна знайти у файлі – ПЕРЕЛІК КРАЇН

Звітність по завершенню участі за програмою академічної мобільності

Шановні студенти та викладачі КПІ ім. Ігоря Сікорського, які беруть участь у програмах академічної мобільності! Будь ласка, зверніть увагу, задля визнання результатів Вашої мобільності, по завершенню потрібно обов’язково звітувати перед Відділом академічної мобільності.

УВАГА! Якщо студент виїхав на навчання закордон та приїхав у терміни, що відрізняються від тих, які зазначені у наказі про направлення, йому необхідно додатково принести заяву на зміну дат до Відділу академічної мобільності. У разі зміни дат через подовження або скорочення термінів семестру у приймаючому закладі, необхідно також додати документ, що підтверджує такі зміни.

Приклад написання заяви на зміну дат – ЗАЯВА.


Порядок звітності студентів

Після повернення з навчання, стажування в компанії, або мовного/наукового стажування, студенти мають обов’язково надати до Відділу академічної мобільності наступні документи:

 • Копію документу, що засвідчує результати проходження студентом навчання/стажування (сертифікат, диплом, Transcript of Records);
 • Звіт (приклад);
 • Посадкові талони/квитки або копію закордонного паспорта з ідентифікаційною сторінкою та сторінками з відмітками про перетин кордону на ті дати, які були вказані у заяві про направлення (дата виїзду та в’їзду в Україну).

Для студентів, які навчалися у рамках програми “Erasmus+”, додатково до попередніх двох пунктів, необхідно також надати:

 • Learning Agreement, який повинен бути повністю заповнений та підписаний:

Before the mobility – підписаний студентом та координатором з академічної мобільності  на відповідному факультеті/інституті у КПІ ім. Ігоря Сікорського та приймаючим університетом;

During the mobility – якщо відбулися зміни курсів, дана частина документу також повинна бути підписана трьома сторонами (студентом, координатором з академічної мобільності на факультеті/інституті у КПІ ім. Ігоря Сікорського та приймаючим університетом);

After the mobility – дана частина заповнюється та підписується координатором з академічної мобільності на відповідному факультеті/інституті у КПІ ім. Ігоря Сікорського. Окрім підпису, повинна бути вказана інформація про координатора з академічної мобільності (прізвище та ініціали, посада). В таблицю вносяться кредитні модулі, які перезараховані відповідно до частини Before the mobility та Transcript of Records (який також потрібно додати до пакету документів).


Порядок звітності науково-педагогічних працівників та працівників

Шановні викладачі та працівники КПІ ім. Ігоря Сікорського, що взяли участь у програмі “Erasmus+”! Відділ академічної мобільності звітує перед закордонними партнерами та Національним Erasmus+ офісом в Україні щодо визнання результатів мобільностей. Наполегливо просимо після завершення періоду мобільності за кордоном (викладання чи стажування) надати до Відділу академічної мобільності наступні документи:

 • Сертифікат участі (Certificate of Attendance);
 • Staff Mobility Agreement з підписом уповноваженої особи приймаючого закладу;
 • Звіт (приклад).