Національна (внутрішня) мобільність – академічний обмін в межах України на певний період з метою поглиблення колаборації, інтеграції та націоналізації КПІ ім. Ігоря Сікорського в український освітньо-науковий простір, обмін культурним досвідом, а також забезпечення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.

Актуальною для розвитку даного напряму є трирічна програма всеукраїнської академічної мобільності  «Студентська академічна мобільність (САМ) Україна», реалізована Британською Радою спільно із Міністерством освіти і науки України. Дана програма є одним із компонентів програми Європейського Союзу «Дім Європи» та реалізовується протягом 2020-2022 років.

Програма «САМ Україна» покликана сприяти міжрегіональній академічній співпраці між закладами вищої освіти та культурному діалогу між молоддю через короткотермінову академічну мобільність в межах України. Організатори прагнуть, щоб така академічна мобільність офіційно визнавалась як частина студентської програми навчання.

 • Після відбору серед численних заявок, у дев’ятці переможців є спільний проект КПІ ім. Ігоря Сікорського та Одеської Політехніки.

 • Програма передбачає фінансування: транспортних витрат, розселення та витрат на харчування студентів, а також адміністративний внесок університетам за адміністрування мобільності.

 • Партнерство було налагоджено для наступних факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського:

  • Факультету лінгвістики;
  • Факультету менеджменту та маркетингу;
  • Факультету соціології і права.

Умови участі:

 • Запрошуються студенти другого та третього курсів на навчання (16 місць);

 • Навчання відбуватиметься протягом 8 тижнів (з 4 квітня по 29 травня 2022);

 • Програма надає стипендію, покриває подорожні витрати та проживання.

На обмін запрошуються студенти за спеціальностями:

 • 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська);

 • 051 Економіка;

 • 071 Менеджмент;

 • 075 Маркетинг;

 • 231 Соціальна робота.

Вимоги до кандидатів:

 • Учасник має бути повнолітнім громадянином України;

 • Участь у програмі не залежить від форми навчання (бюджетна чи контрактна);

 • Середній бал за весь період навчання не нижче 75 балів.

Пакет документів:

 • Заповнити та підписати ЗАЯВУ-АНКЕТУ (друкується даний документ з обох сторін);

 • Копію навчальної картки зі вказаним середнім балом за весь період навчання (для отримання цього документу потрібно звернутися до деканату свого факультету/інституту);

 • Підтвердження досягнень у науковій та науково-дослідній діяльності (публікації, конференції, патенти та олімпіади/конкурси) – цей пункт не є обов’язковим, проте ведення наукової діяльності надає додаткові конкурсні бали;

 • План навчання (Learning Agreement) із зазначенням дисциплін/курсів, обсягу навчальної роботи/кількості кредитів ECTS;

 • Мотиваційний лист англійською;

 • Рекомендаційний лист від декана факультету/директора інституту.

🕔 Коли: подача документів триває до 08.10.2021
📍 Де: Online, пакет документів надіслати на пошту mobilnist@kpi.ua

Наші Партнери