Як взяти участь у конкурсі

Вимоги до кандидатів та критерії відбору у рамках проектів кредитної мобільності програми “Erasmus+” (КА1)

Важлива інформація перед подачею документів для участі у конкурсі:

Рекомендованим студентам для участі за програмою Erasmus+ необхідно мати кошти на перебування у країні ЗВО-партнеру протягом першого місяця періоду мобільності – приблизно 800-1500 євро (сума залежить від країни ЗВО-партнера). Адже отримання стипендії відбувається, як правило, на момент другого місяця – навчання після відкриття рахунку у банку країні ЗВО-партнера.

Порядок конкурсного відбору  завантажити


Студент, який претендує на участь у програмі обміну з університетом-партнером у рамках кредитної мобільності програми ЄС «Erasmus+» (КА1) повинен подати наступні документи:

 1. Заповнену та підписану ЗАЯВУ-АНКЕТУ (друкується даний документ з обох сторін);
 2. Копію навчальної картки (для отримання цього документу студент звертається до деканату свого факультету/інституту):
 • За весь період навчання середній академічний бал повинен бути не нижчий 75 балів за рейтингом (складова академічної успішності) з урахуванням результатів усіх форм семестрового контролю;
 • Середній бал виставляється співробітником деканату та підписується координатором з академічної мобільності факультету/інституту (координатор обов’язково повинен перевірити правильність розрахунку середнього балу);

3. Сертифікат знання відповідної іноземної мови (приймається копія сертифікату за пред’явленням оригіналу):

 • Якщо в описі проекту вказана обов’язкова наявність сертифікатів визнаних на міжнародному рівні (TOEFL, IELTS, TestDaf інше) –приймаються тільки ці сертифікати.
 • В інших випадках може подаватися сертифікат знання іноземної мови КПІ ім. Ігоря Сікорського – для його отримання потрібно зареєструватися на тестування на сайті факультету лінгвістики (англійська, німецька, французька).

4. Підтвердження досягнень у науковій та науково-дослідній діяльності (публікації, конференції, патенти та олімпіади/конкурси) – цей пункт не є обов’язковим, проте ведення наукової діяльності надає додаткові конкурсні бали.

 • Підтвердженням наукової діяльності є подання копії першої сторінки фахового видання, копії сторінки із змістом (ПІБ студента із зазначеною темою публікації необхідно підкреслити) та копії надрукованої публікації (статті або тези).

5. План навчання* (Learning Agreement) або план стажування (Learning Agreement for traineeshipsіз зазначенням дисциплін/курсів, обсягу навчальної роботи/кількості кредитів ECTS. Мінімальна кількість кредитів до перезарахування – 15 ECTS.

 • Даний документ повинен бути підписаний координатором з академічної мобільності факультету/інституту). Документ готується у двох екземплярах.


* Guidelines on how to use LA for studies

Примітка 1. У конкурсі не можуть брати участь студенти першого семестру навчання за першим рівнем вищої освіти.

Примітка 2. Якщо два студента набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається студенту з вищим середнім балом. Другим критерієм є мовна компетенція.


Аспірант, який претендує на участь у програмі обміну з університетом-партнером у рамках кредитної мобільності програми ЄС «Erasmus+» (КА1) повинен подати наступні документи:

 1. Заповнену та підписану ЗАЯВУ-АНКЕТУ (друкується даний документ з обох сторін. Середній бал для аспіранта не зазначається);
 2. Сертифікат знання відповідної іноземної мови (приймається копія сертифікату за пред’явленням оригіналу):
 • Якщо в описі проекту вказана обов’язкова наявність сертифікатів визнаних на міжнародному рівні (TOEFL, IELTS, TestDaf інше) –приймаються тільки ці сертифікати.
 • В інших випадках може подаватися сертифікат знання іноземної мови КПІ ім. Ігоря Сікорського – для його отримання потрібно зареєструватися на тестування на сайті факультету лінгвістики (англійська, німецька, французька).

3. Підтвердження досягнень у науковій та науково-дослідній діяльності (публікації, конференції, патенти та олімпіади/конкурси) – обов’язково мати принаймні одну публікацію/патент/тощо.

 • Підтвердженням наукової діяльності є подання копії першої сторінки фахового видання, копії сторінки із змістом (ПІБ студента із зазначеною темою публікації необхідно підкреслити) та копії надрукованої публікації (статті або тези).

4. План навчання* (Learning Agreement) із зазначенням дисциплін/курсів, обсягу навчальної роботи/кількості кредитів ECTS; або план дослідження узгоджений науковим керівником, підписаний координатором з академічної мобільності факультету/інституту та погоджений із приймаючим закладом (за можливістю).

 • План навчання обов’язково повинен бути підписаний в відділі аспірантури та докторантури. Документ готується у двох екземплярах.

5. За деякими проектами, обов’язкова наявність листа-запрошення (листа-підтримки) з приймаючого унівесритету-партнеру.

Guidelines on how to use LA for studies

Примітка 3. Якщо два аспіранти набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається аспіранту з наявним листом підтримки, другим критерієм є конкурсний бал за наукову діяльність, третім – мовна компетенція.


Науково-педагогічний працівник*, який претендує на участь у програмі обміну з університетом-партнером у рамках кредитної мобільності програми ЄС «Erasmus+» (КА1) повинен подати наступні документи:

 1. Заповнену та підписану ЗАЯВУ-АНКЕТУ (друкується даний документ з обох сторін);
 2. За наявності сертифікат знання відповідної іноземної мови (наявність мовного сертифікату, визнаного на міжнародному рівні, надає додаткові конкурсні бали, але кандидат може самостійно (у заяві-анкеті) вказати рівень володіння іноземною мовою);
 3. Роздрукований рейтинг НПП за 2018/2019 навчальний рік;
 4. План стажування for training або план стажування for teaching* підписаний керівником кафедри та приймаючою стороною або лист-підтримки від приймаючого університету-партнеру (тільки за тими проектами, де є така вимога; для усіх інших проектів наявність цього документу буде надавати додаткові конкурсні бали).
  *staff for teaching (щонайменше 8 годин лекцій на тиждень).

Примітка 4. Якщо два науково-педагогічних працівника набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається науково-педагогічному працівнику з наявним листом підтримки.  Другим критерієм є рейтинг за наукову складову рейтингу НПП, третім – мовна компетенція.

Кількість квот для участі у проектах кредитної мобільності для науково-педагогічних та адміністративних працівників, де є квоти для стажування (staff for training), розподіляється порівну, якщо інше розподілення не визначено ЗВО-партнером.

За наявності в одному проекті квот для викладання (staff for teaching) та стажування (staff for training), квоти для викладання (staff for teaching) розподіляються між науково-педагогічними працівниками, а квоти для стажування (staff for training) розподіляються між адміністративними працівниками, якщо інше розподілення не визначено ЗВО-партнером.

У випадку, коли є одна стипендія для стажування (staff for training), її призначення визначається пріоритетом ЗВО-партнера.


Працівник КПІ ім. Ігоря Сікорського*, який претендує на участь у програмі обміну з університетом-партнером у рамках кредитної мобільності програми ЄС «Erasmus+» (КА1) повинен подати наступні документи:

 1. Заповнену та підписану ЗАЯВУ-АНКЕТУ (друкується даний документ з обох сторін);
 2. За наявності сертифікат знання відповідної іноземної мови; (наявність мовного сертифікату, визнаного на міжнародному рівні, надає додаткові конкурсні бали, але кандидат може самостійно (у заяві-анкеті) вказати рівень володіння іноземною мовою);
 3. План стажування* підписаний керівником кафедри або підрозділу (обов’язковий для усіх) та приймаючою стороною (тільки за тими проектами, де є така вимога).
 • Лист-підтримки від приймаючого ЗВО-партнеру буде надавати додаткові конкурсні бали, окрім випадків за тими проектами де наявність такого документу є обов’язкова.
  *виключно staff for training

Примітка 5. Якщо два кандидати набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається адміністративному працівнику з наявним листом підтримки. Другим критерієм є рейтинговий бал за план стажування, третім – мовна компетенція.

Кількість квот для участі у проектах кредитної мобільності для науково-педагогічних та адміністративних працівників, де є квоти для стажування (staff for training), розподіляється порівну, якщо інше розподілення не визначено ЗВО-партнером.

За наявності в одному проекті квот для викладання (staff for teaching) та стажування (staff for training), квоти для викладання (staff for teaching) розподіляються між науково-педагогічними працівниками, а квоти для стажування (staff for training) розподіляються між адміністративними працівниками, якщо інше розподілення не визначено ЗВО-партнером.

У випадку, коли є одна стипендія для стажування (staff for training), її призначення визначається пріоритетом ЗВО-партнера.