На цій сторінці представлені нормативно-правові та регулятивні документи, на основі яких відбувається процес академічної мобільності в Україні загалом та КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Стратегія інтернаціоналізації Університету за посиланнями:

Академічна мобільність в КПІ ім. Ігоря Сікорського:

Приклади документів для направлення на навчання/мовне або наукове стажування за кордон:

Приклади документів для оформлення індивідуального навчального плану (ІНП) або академічної відпустки (АВ):

Erasmus+ (KA1)

Відділ академічної мобільності у своїй роботі керується нормативними документами програми “Erasmus +” (ICM, міжнародна кредитна мобільність). Перед початком Вашої участі в одному із проектів кредитної мобільності, просимо Вас УВАЖНО ознайомитися із документами та інформацією, представленою нижче: