Українсько-польський центр КПІ ім. Ігоря Сікорського було створено 7 березня 2008 року згідно Рамкової угоди між польською освітянською фундацією “PERSPEKTYWY” та КПІ ім. Ігоря Сікорського. Метою діяльності центру є інтеграція зусиль по підвищенню якості підготовки спеціалістів, реалізації основних принципів побудови суспільства, заснованого на знаннях, і принципах ЮНЕСКО «освіта без кордонів», підготовці – в рамках моделі університету дослідного типу – фахівців нової формації, здатних прискорити економічний та соціальний розвиток країн за рахунок знань та активної діяльності студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, викладачів та вчених в області фундаментальних, природничих, Інженерно-технічних наук, налагодження і поглиблення партнерських зв’язків з польськими вишами в організації освітнього процесу і академічних обмінів, наукових контактів, у культурній сфері та спорті. Життя засвідчило, що рішення про створення такої інституції було абсолютно правильним: у нас з’явилися надійні партнери в Польщі, співпраця з якими збагачує новим досвідом і нас, і наших друзів. А на Українсько-Польський центр покладається при цьому роль своєрідного модератора цих відносин. Нині ми активно співпрацюємо з 13 університетами з Польщі. А ще, звісно, тісні зв’язки підтримуємо з Секцією випускників КПІ у Республіці Польща, яку очолює випускник і почесний доктор нашого університету Януш Фукса.

Більш детально з діяльністю центру Ви можете ознайомитися на його офіційному веб-сайті

Детальніше

Контакти