Університет Русе “Ангел Канчев” (Русенски университет “Ангел Кънчев”)  автономна державна вища школа. В структурі університету працює вісім факультетів: аграрно-промисловий факультет, факультет механіки та машинобудування, факультет електротехніки, електроніки та автоматики, факультет транспорту, факультет бізнесу та менеджменту, факультет природничих наук та освіти, факультет права, факультет громадського здоров’я та охорони здоров’я, дві філії Університету Русе в Сілістрі і Розград, а також Болгарський та Румунський міжвузівський Центр Європи.

Funded by the Erasmus + programme of the European Union