Університет Русе “Ангел Канчев”

6124_university_of_rousse__angel_kanchev_

Університет Русе “Ангел Канчев” (Русенски университет “Ангел Кънчев”) автономна державна вища школа. В структурі університету працює вісім факультетів: аграрно-промисловий факультет, факультет механіки та машинобудування, факультет електротехніки, електроніки та автоматики, факультет транспорту, факультет бізнесу та менеджменту, факультет природничих наук та освіти, факультет права, факультет громадського здоров’я та охорони здоров’я, дві філії Університету Русе в Сілістрі і Розград, а також Болгарський та Румунський міжвузівський Центр Європи.

EU flag-Erasmus Funded by the Erasmus + programme of the European Union