Університет Русе “Ангел Канчев”

6124_university_of_rousse__angel_kanchev_

Університет Русе “Ангел Канчев” (Русенски университет “Ангел Кънчев”) – автономна державна вища школа. Він був перетворений Рішенням Народних Зборів від 21 червня 1995 року і є послідовником вищого технічного училища, створеного в Русі 12.11.1945 р. В структурі університету працює вісім факультетів: аграрно-промисловий факультет, факультет механіки та машинобудування, факультет електротехніки, електроніки та автоматики, факультет транспорту, факультет бізнесу та менеджменту, факультет природничих наук та освіти, факультет права, факультет громадського здоров’я та охорони здоров’я, дві філії Університету Русе в Сілістрі і Розград, а також Болгарський та Румунський міжвузівський Центр Європи.

У навчальному закладі та науково-дослідних лабораторіях навчаються близько 10 000 студентів та студентів-докторантів. Викладацький склад складається з 499 висококваліфікованих викладачів денної форми навчання, з них 49 професорів, 177 доцентів та 296 докторів-педагогів. Велика кількість відомих фахівців у різних галузях знань також працює у неповний робочий день в університеті.


Код ERASMUS

 BG ROUSSE01

Перелік академічних курсів для студентів

 ПОСИЛАННЯ

Координатор

 Stoyanka Smrikarova – ssmrikarova@ecs.uni-ruse.bg

Тривалість семестрів

Осінній семестр: 01.09.2017 – 31.01.2018
Весняний семестр: 01.02.2018 – 30.06.2018

Вимоги до знання мови

 англійська або російська (за наявності курсів): для студентів – рівень В1 чи вище, для викладачів – рівень В2 чи вище.
EU flag-Erasmus Funded by the Erasmus + programme of the European Union