Нормативно-правові документи

Порядок оформлення документів для направлення на навчання/мовне або наукове стажування за кордон


  1. Постанова Кабінету Міністрів України №579 від 12/08/2015 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність ” 

Текст Постанови англійською мовою/Regulation on Academic Mobility Right translated into English language

2. Постанова Кабінету Міністрів України №1050 від 28/12/2016 “Деякі питання стипендіального забезпечення”

3. Приклади документів для направлення на навчання/мовне або наукове стажування за кордон:

4. Приклади документів для оформлення ІНП/АВ:

Erasmus+ (KA1)


Відділ академічної мобільності студентів у свої роботи керується нормативними документами програми Erasmus+ (ICM). Перед початком Вашої участі в одному із проектів кредитної мобільності, просимо Вас УВАЖНО ознайомитися із документами та інформацією, представленою нижче: