Нормативно-правові документи

 На цій сторінці представлені нормативно-правові та регулятивні документи, на основі яких відбувається процес академічної мобільності в Україні загалом та КПІ ім. Ігоря Сікорського.

  1. Постанова Кабінету Міністрів України №579 від 12/08/2015 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність ”
  1. Постанова Кабінету Міністрів України №1050 від 28/12/2016 “Деякі питання стипендіального забезпечення”
  1. Стратегія інтернаціоналізації Університету за посиланнями:
  1. Приклади документів для направлення на навчання/мовне або наукове стажування за кордон:
  1. Наказ про призначення координаторів з академічної мобільності факультетів/інститутів
  1. Приклади документів для оформлення індивідуального навчального плану (ІНП) або академічної відпустки (АВ)
 1. Роз’яснювальний лист №8/28 від 18.08.2017 щодо організації іспитів, заліків, складання курсових проектів та робіт, захистів звітів і практики та захисту атестаційних робіт бакалаврів та магістерських дисертацій

Erasmus+ (KA1)

Відділ академічної мобільності у своїй роботі керується нормативними документами програми “Erasmus +” (ICM, міжнародна кредитна мобільність). Перед початком Вашої участі в одному із проектів кредитної мобільності, просимо Вас УВАЖНО ознайомитися із документами та інформацією, представленою нижче: