Оксана Олексіївна Вовк та Ганна Володимирівна Сарибога, Жешувський політехнічний університет

Wizyta naukowców z Ukrainy

15-05-2017 r., red: Artur Polakiewicz

Od 8 do 12 maja br. na naszej uczelni przebywały profesor Oksana Vovk oraz profesor Hanna Saryboha z Narodowego Technicznego Uniwersytetu Politechniki Kijowskiej.

W trakcie pobytu goście z Ukrainy mieli okazję spotkać grono naukowców z Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury PRz, porozmawiać na temat wspólnych zainteresowań naukowych oraz perspektyw dalszej współpracy międzyuczelnianej. 9 maja na WBMiL odbyło się seminarium naukowe, które poprowadziła profesor Hanna Saryboha.

Panie profesor wygłosiły serię wykładów, m.in.: Key concepts of industrial ecology, Environmental performances and metrics oraz Innovative airspace technologies application for environmental monitoring. Spotkały się m.in. z prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. dr. hab. Grzegorzem Ostaszem oraz dziekanem WBMiL prof. dr. hab. inż. Jarosławem Sępem.

Wizyta odbyła się w ramach programu Erasmus+ z krajami partnerskimi (projekt: 2016-1-PL01-KA107-023712).

1 2 3

4 5 6

Опубліковано на сайті Жешувського політехнічного університету: