Конкурс

Вимоги до кандидатів та критерії відбору в рамках проектів програми ЕРАЗМУС +.

Студент, який претендує на участь у програмі обміну з вишем-партнером у рамках програми ЄС «ЕРАЗМУС +» повинен подати наступні документи:

1)заповнену та підписану ЗАЯВУ-АНКЕТУ (друкується даний документ з обох сторін. Середній бал виставляється співробітником деканату або кафедри із зазначенням ПІБ та підпису особи, яка вираховує середній бал);

2)копію навчальної картки; (для отримання цього документу студент звертається до деканату свого факультету/інституту);

3)сертифікат знання відповідної іноземної мови (якщо в описі проекту вказано тільки наявність визнаних на міжнародному рівні сертифікатів (TOEFL, IELTS інше), то тільки ці сертифікати. В інших випадках подається сертифікат знання іноземної мови (англійська, німецька, французька та польська) НТУУ «КПІ»);

4)підтвердження досягнень у науковій та науково-дослідній діяльності (публікації, конференції, патенти та олімпіади). Підтвердженням може бути дипломи/сертифікати участі або програми конференції, де зазначене ім’я доповідача. Приймаються тези, публікації та статті за фаховою тематикою. Наявність публікацій обов’язкова.

Для студентів цей пункт не є обов’язковим. Введення наукової діяльності надає додаткові конкурсні бали кандидату.

5)плану навчання* (Learning Agreement) із зазначенням дисциплін/курсів, обсягу навчальної роботи/ECTS/. (Даний документ повинен бути підписаний на факультеті/ інституті особою, яка відповідає за перезарахування курсів після проходження кандидатом навчання у виші-партнері). 

 * Students Learning Agreement Studies Guidelines Final 2015

Примітка 1. У конкурсі не можуть брати участь студенти першого семестру навчання за першим рівнем освіти.

Примітка 2. Якщо два студента набрали однакову кількість балів, то перевага надається студенту з вищим середнім балом. Другим критерієм є мовна компетенція.

 

Аспірант, який претендує на участь у програмі обміну з вишем-партнером у рамках програми ЄС «ЕРАЗМУС +» повинен подати наступні документи:

1)заповнену та підписану ЗАЯВУ-АНКЕТУ (друкується даний документ з обох сторін. Середній бал для аспіранта не зазначається);

2)сертифікат знання відповідної іноземної мови (якщо в описі проекту вказано тільки наявність визнаних на міжнародному рівні сертифікатів (TOEFL, IELTS інше), то тільки ці сертифікати. В інших випадках подається сертифікат знання іноземної мови (англійська, німецька, французька та польська) НТУУ «КПІ»);

3)підтвердження досягнень у науковій та науково-дослідній діяльності (публікації, конференції, патенти та олімпіади). Підтвердженням можуть бути дипломи/сертифікати участі або програми конференції, де зазначене ім’я доповідача;

4)плану навчання* (Learning Agreement) або план дослідження узгоджений із науковим керівником та погоджений з приймаючим закладом;

5)за деякими проектами, обов’язкова наявність листа-запрошення з приймаючого вишу-партнеру.

 * Students Learning Agreement Studies Guidelines Final 2015

Примітка 3. Якщо два аспіранти набрали однакову кількість балів, то перевага надається аспіранту з вищим конкурсним балом за наукову діяльність. Другим критерієм є мовна компетенція.

Науково-педагогічний працівник*, який претендує на участь у програмі обміну з вишем-партнером у рамках програми ЄС «ЕРАЗМУС +» повинен подати наступні документи:

1)заповнену та підписану ЗАЯВУ-АНКЕТУ (друкується даний документ з обох сторін);

2)за наявності сертифікат знання відповідної іноземної мови; (наявність сертифікату НТУУ «КПІ» та визнаних на міжнародному рівні сертифікатів з мовної компетенції надає додаткові бали, але кандидат може самостійно (у заяві-анкеті) вказати рівень володіння іноземної мови);

3)роздрукований рейтинг НПП за 2015/2016 навчальний рік;

4)план стажування for training або план стажування for teaching підписаний керівником кафедри та приймаючою стороною;

5)лист-підтримки від приймаючого вишу-партнеру (тільки за тими проектами де є така вимога). (Для усіх інших проектів наявність цього документу буде надавати додаткові конкурсні бали).

* staff for teaching (щонайменше 8 годин лекцій на тиждень) або staff for training.

Примітка 4. Якщо два кандидати набрали однакову кількість балів, то перевага надається науково-педагогічному працівнику з наявним листом підтримки. Другим критерієм є рейтинг за наукову складову рейтингу НПП. Третім критерієм є мовна компетенція.

Адміністративний співробітник*, який претендує на участь у програмі обміну з вишем-партнером у рамках програми ЄС «ЕРАЗМУС +» повинен подати наступні документи:

1)заповнену та підписану ЗАЯВУ-АНКЕТУ (друкується даний документ з обох сторін);

2)за наявності сертифікат знання відповідної іноземної мови; (наявність сертифікату НТУУ «КПІ» та визнаних на міжнародному рівні сертифікатів з мовної компетенції надає додаткові бали, але кандидат може самостійно (у заяві-анкеті) вказати рівень володіння іноземної мови);

3)план стажування підписаний керівником кафедри або підрозділу (обов’язковий для усіх!) та, за можливості, приймаючою стороною.

4)лист-підтримки від приймаючого вишу-партнеру буде надавати додаткові конкурсні бали, окрім випадків за тими проектами де наявність такого документу є обов’язкова.

               * staff for training (only!)

 

Примітка 5. Якщо два кандидати набрали однакову кількість балів, то перевага надається адміністративному працівнику з наявним листом-підтримки. Другим критерієм є рейтинговий бал за план стажування, третім – мовна компетенція.