Оформлення іноземців (Students&Staff)

Шановні колеги, члени міжнародного офісу інститутів та факультетів, координатори з академічної мобільності!

У зв’язку із розвитком напряму “incoming” за програмою “Еразмус+” та іншими програмами академічної мобільності, звертаємо Вашу увагу на необхідність своєчасного оформлення студентів, працівників та викладачів, які приїздять до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Нижче Ви можете знайти процедури оформлення та список необхідних документів, які необхідно надавати до відділу академічної мобільності заздалегіть, у разі приїзду до КПІ ім. Ігоря Сікорського студента чи НПП із ЗВО-партнера.

СТУДЕНТИ

Оформленням студентів-іноземців, учасників програм обміну, їхньою реєстраціэю та супроводом в основному займається відділ академічної мобільності. Проте, для цього наш відділ тісно співпрацює з центром міжнародної освіти та факультетами/інститутами.

Перш за все, на стадії підготовки міжнародних договорів за програмою “Еразмус+”, факультети мають підтвердити, що за умови включення incoming стипендії для студента, вони здатні та готові прийняти студента на семестр, повністю забезпечивши його навчальний процес. 

При подачі заявок на участь за проектом, студенти з європейських країн, які мають бажання реалізувати їхню мобільність у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають сформувати Learning Agreement, так само як це роблять і студенти КПІ, які бажають поїхати до Європи на навчання у ЗВО-партнері. 

РОЗДІЛ ДОПОВНЮЄТЬСЯ

ВИКЛАДАЧІ ТА СПІВРОБІТНИКИ

Викладачі та співробітники ЗВО-партнерів номінуються їхніми університетами для реалізації періоду мобільності, так само як і студенти. Після відбору і повідомлення про номінацію, відділ академічної мобільності КПІ ім. Ігоря Сікорського контактує з відповідним факультетом, інститутом чи структурним підрозділом, що відповідає сферам інтересів викладача/співробітника, що номінований ЗВО-партнером. Після погодження дат мобільності, факультетом чи департаментом готується запрошення на офіційному кольоровому бланку (приклади – TEACHING, TRAINING), який підписує начальник структурного підрозділу (директор інституту, декан факультету, начальник департаменту), або його заступник. На запрошенні ставиться офіційна печатка КПІ ім. Ігоря Сікорського, або відповідного структурного підрозділу, після чого, відсканована копія надсилається електронною поштою до відділу академічної мобільності та безпосередньо викладачу чи співробітнику ЗВО-партнера.

Приїзд іноземців до КПІ ім. Ігоря Сікорського чітко регулюється та фіксується. Оформленням займається Департамент міжнародного співробітництва (Відділ міжнародних зв’язків та протокольного супроводу), разом з відділом академічної мобільності та структурним підрозділом, на який приїздить викладач чи співробітник закордонного ЗВО. Візит делегації чи період мобільності має проходити відповідно з наказом ректора. Для оформлення наказу, необхідно ЗАЗДАЛЕГІТЬ (не пізніше ніж за 2 тижні до приїзду) підготувати комплект документів, до якого входять:

  • Службова записка: ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ; ПОЯСНЕННЯ
  • Програма періоду мобільності: ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ. – Програма складається разом з відділом академічної мобільності, який повинен отримати кінцеву версію програми та додати її до комплекту документів.
  • Staff Mobility Agreement з підписом начальника структурного підрозділу (директора інституту, декана факультету, начальника департаменту). КПІ ім. Ігоря Сікорського може підписати Staff Mobility Agreement тільки після того, як сам учасник програми мобільності та його керівник поставили свої підписи на документі.
  • У разі поселення іноземного співробітника чи викладача до Гостьового будинку КПІ ім. Ігоря Сікорського, приймаючим підрозділом, або, за погодженням, відділом академічної мобільності, оформлюється службова записка на ім’я голови студмістечка з проханням про поселення, із зазначенням дат, імені гостя та програми, за якою він приїхав. Прохання, попередньо зв’язатися із адміністрацією Гостьового будинку, задля погодження майбутнього візиту (тел.: 204-84-10).

РОЗДІЛ ДОПОВНЮЄТЬСЯ