Стажування доктора Іни Тетсман, Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса

Стажування заступника декана механічного факультету Вільнюського технічного університету Гедиміна доктора Іни Тетсман на кафедрі прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки (ПГМ) КПІ імені Ігоря Сікорського.

1

Доктор Іна Тетсман перебувала на кафедрі ПГМ з 24.04.2017 по 29.04.2017 з метою ознайомлення з досвідом науково-педагогічної діяльності кафедри та її зв’язків  з науковими установами та підприємствами України.

За цей період було виконано наступне.

1) Після зустрічі пані І. Тетсман з заступником директора  механіко-машинобудівного інституту проф. Шевченко О.В. вона була представлена зав. кафедрою ПГМ д.т.н., проф. Луговському О.Ф. та членам кафедри. З кожним з них вона мала бесіди, у ході яких була ознайомлена з назвами та змістом дисциплін, які викладаються кафедрою, а також з напрямками наукових досліджень, що виконуються відповідними науковими групами. Були з’ясовані спільні для обох технічних університетів тенденції, особливості  розвитку, а також здійснення навчального процесу та умов виконання наукових робіт.

2) 25 та 26 квітня пані І. Тетстман відвідала лекції проф. Турика В.М., доц. Семінської Н.В. та ст. викладача Ночниченка І.В., після чого відбувся обмін думками. Потім – зустрічі та бесіди з д.т.н., проф. Яхно О.М. про напрямок наукової діяльності групи, якою він керує в галузі гідравліки  реологічно складних середовищ та гідродинамічної кавітації. Відбулося також детальне обговорення  з д.т.н., проф. Луговським О.Ф. спільних інтересів в наукових розробках в галузі гідромеханіки та механотроніки.

3) 27 квітня на прохання гості їй була надана можливість прослухати декілька доповідей на 15-й міжнародній науково-практичній конференції аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики».

У другій половині дня пані І. Тетсман відвідала філіал кафедри ПГМ в Інституті гідромеханіки НАН України, зокрема лабораторію Відділу інформаційних систем в гідроаеромеханіці та екології (зав. відділом к.т.н. Мороз В.В.), де була ознайомлена із напрямками співробітництва між Механіко-машинобудівним інститутом КПІ імені Ігоря Сікорського і Інститутом гідромеханіки НАН України за темою «Дослідження закономірностей внутрішніх закручених течій і методів управління ними» згідно з Договором № 1 від 29 листопада 2006 р. про творче співробітництво. Відбулося знайомство з роботами на аеродинамічному стенді проф. Турика В.М. для дослідження структури обмежених закручених потоків, що дозволяє вивчати керування процесами масо- і теплопереносу у поршневих, газотурбінних, ракетних двигунах, МГД-генераторах, ядерних і хімічних реакторах, теплообмінниках, змішувачах, фільтрах, циклонах, пальникових пристроях котлоагрегатів та промислових печей тощо.

4) 28 квітня було організовано екскурсію пані І. Тетсман по КПІ імені Ігоря Сікорського з відвідуванням науково-технічної бібліотеки, Політехнічного музею України, ознайомленням з пам’ятниками видатних діячів науки і техніки, життя та діяльність яких пов’язана з університетом.

У другій половині дня відбулося заключне обговорення між зав. кафедри ПГМ О.Ф. Луговським, проф. Туриком В.М. і пані І. Тетсман про можливість творчого співробітництва між відповідними кафедрами наших університетів. Було намічено напрямок такого співробітництва за темою: «Розробка новітніх принципів змішення, розділення та знезаражування середовищ на основі гідродинамічних та акустичних методів».

В якості першого кроку було досягнуто  домовленості (і вже частково виконано у вигляді офіційних запрошень) про взаємну участь викладачів, аспірантів і студентів наших університетів в роботі науково-технічних конференцій, зокрема «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці» та «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта», а також студентських олімпіад з механотроніки.

5) 29 квітня — екскурсія по Києву з відвідуванням історичних пам’яток культури.

6) 30 квітня — від’їзд пані І. Тетсман з Києва до Вільнюса.

Куратор стажування проф. В.М. Турик