Erasmus+

erasmus

Під назвою “Еразмус+” першого січня 2014 року стартувала нова програма Європейського Союзу для підвищення навичок та працездатності у сфері освіти, підготовки, молоді та спорту. У період 2014-2020 рр. програма надасть більше ніж 4 мільйонам європейців можливість навчатися, здобувати професійну підготовку, отримати досвід роботи чи стати волонтером за кордоном. У сфері навчання та професійної підготовки ініціатива програми Еразмус + є відомою завдяки можливостям, які вона надає студентам для навчання за кордоном, а також тим можливостям, які вона надає для працівників вищих навчальних закладів. На витрати, пов’язані із програмою, виділено 14, 7 млрд євро.

Програма Еразмус + об’єднує в собі освітню програму ЄС з безперервного навчання, програму ЄС “Молодь у дії” (YouthinAction), а також п’ять попередніх програм у сфері вищої освіти для країн, що не входять у Європейський Союз (ErasmusMundus, Tempus, Alfa, Edulink та програма співпраці з розвиненими країнами) в одну загальну програму. Так як програма Еразмус + побудована на основі попередніх програм, в ній були застосовані найуспішніші аспекти та перевірені концепції своїх попередників. Разом з тим програма наразі інтегрує фінансування у сфері спорту.

Еразмус+ активізує діяльність у сферах освіти, молоді та спорту за  трьома різними напрямами:

Ключовий напрям 1
Мобільність
Навчальна мобільність для осіб з усіх сфер загальної та професійної освіти
Ключовий напрям 2
Проекти співпраці
Стратегічне партнерство із науковими товариствами
„SectorSkillsAlliances“, IT- платформами, включаючи партнерства через eTwinning між вищими навчальними закладами країн Євросоюзу та країнами-партнерами
Ключовий напрям3
Підтримка реформ
Підтримка порядку денного з модернізації вищої освіти в усіх сферах загальної та професійної освіти, розвиток і запровадження визнаних інструментів прозорості ЄС;   Створення мережі експертів з реформування вищої освіти, а також підтримка діалогу щодо освітньої політики.

 

Спираючись на це, програма Еразмус + охоплює на сьогоднішній день п’ять основних галузей освіти та професійної підготовки:

  • можливості шкільної освіти для викладачів та навчальних закладів;
  • професійно-технічна освіта та професійна підготовка для студентів, аспірантів, практикантів, викладацького складу, навчальних закладів та бізнесу;
  • можливості вищої освіти для студентів, персоналу, навчальних закладів та бізнесу;
  • додаткова освіта для персоналу, навчальних закладів та бізнесу;
  • можливості Євроінтеграції для академічного та адміністративного персоналу, та навчальних закладів.

Метою програми Еразмус + для Вищої освіти є модернізування та покращення освіту у вищих навчальних закладах Європи і решти світу. Вона надає можливість студентам та персоналу розвинути навички та покращити кар’єрні перспективи.

Переваги участі у програмі обміну Еразмус +:

  • освітня – можливість порівняти якість навчання, методи викладання та освітні методики, а також роботу вищих навчальних закладів за кордоном.
  • лінгвістична – шанс вільно оволодіти іноземною мовою та термінологією, характерною для певної галузі знань;
  • культурна – знайомство з культурою країни, способом життя її мешканців та студентським життям;
  • життєвий досвід – перспективастати незалежним та розвити вміння протистояти непередбаченим ситуаціям.

 

Участь у студентській мобільності може стати безцінним досвідом, адже студентів заохочують прийняти виклик та скористатися можливістю яку надає їм Європейський Союз – навчатись за кордоном.